آلبوم نهایی
فایل: ملیکا نفیسی طرح1
حجم: 39 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فایل PDF تدریس مجازی درس نقشه کشی معماری پایه دوازدهم - جلسه اول
فایل: jalaseye 01
حجم: 681 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جزوه کلی کاربرد هندسه و نقوش
فایل: hendese noghosh
حجم: 13 MB
تعداد دانلود: 19
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
جزوه کلی هندسه و نقوش
فایل: hendese noghosh
حجم: 13 MB
تعداد دانلود: 7
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
طرح
فایل: مهسا نفیسی طرح1
حجم: 52 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۸
روش های تحقیق علمی در هنر
فایل: روشهای علمی در تحقیق هنر
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 20
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
R50
فایل: 4_5971851450391725901
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
xzv
فایل: ilovepdf_merged
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 26
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۱۹