فایل PDF تدریس مجازی درس دانش فنی تخصصی چاپ پایه دوازدهم - جلسه اول
فایل: jalaseye 01
حجم: 678 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
جزوه - جلسه چهارم
فایل: جلسه -اکتبر- --
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 8
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
جلسه اول 991
فایل: جلسه اول -سپتامبر- --
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 6
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۱۱
جزوه-جلسه سوم
فایل: جلسه سوم وایل -اکتبر- --
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 6
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۱۱
منشور اخلاقی
فایل: منشور_اخلاقی_سازمان_حفاظت_محیط_زیست-a5f1bc23-80cd-443e-b7b4-687580f49d99
حجم: 37 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
کتاب کارآفرینی دکتر احمدپور- منبع اصلی
فایل: كتاب_كارآفريني_دكتر_احمدپور_4
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 18
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
راه اندازی و مدیریت کسب و کار- منبع کمکی
فایل: Rahandazi & Modiriate Kasbokar
حجم: 4 MB
تعداد دانلود: 12
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
بودجه
فایل: -بودجه صنعتی 2
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵