آشنایی با تاریخچه پوستر
فایل: آشنایی با تاریخچه پوستر
حجم: 4 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
تدریس نکات گرامری4
فایل: تدریس نکات گرامری(4)
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
پروژه منیفلد2
فایل: MortezaSharifi
حجم: 22 MB
تعداد دانلود: 4
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
سوال مبنا
فایل: سوال تبديل مبنا
حجم: 79 KB
تعداد دانلود: 29
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
جزوه فصل دوم ماشینهای الکتریکی
فایل: جزوه فصل دوم ماشینهای الکتریکی
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
ذخیره و بازیابی- جلسه 4
فایل: جلسه چهارم
حجم: 502 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
معماری مصر و ایران پی دی اف
فایل: معماری جهان جلسه 10
حجم: 5 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
معماری جهان :معماری بین النهرین
فایل: خلاصه نکات
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸