فایل PDF تدریس مجازی درس نقشه کشی معماری پایه دوازدهم - جلسه دوم
فایل: jalaseye 02
حجم: 722 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
آلبوم نهایی
فایل: ملیکا نفیسی طرح1
حجم: 39 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فایل PDF تدریس مجازی درس نقشه کشی معماری پایه دوازدهم - جلسه اول
فایل: jalaseye 01
حجم: 681 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جزوه کلی کاربرد هندسه و نقوش
فایل: hendese noghosh
حجم: 13 MB
تعداد دانلود: 22
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
جزوه کلی هندسه و نقوش
فایل: hendese noghosh
حجم: 13 MB
تعداد دانلود: 7
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
طرح
فایل: مهسا نفیسی طرح1
حجم: 52 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۸
روش های تحقیق علمی در هنر
فایل: روشهای علمی در تحقیق هنر
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 38
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
powerpoint- mano-digital
فایل: Madarhay Manteghi_www.wikipower.ir
حجم: 7 MB
تعداد دانلود: 26
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۴