آویز بلور سنگ سیترین برزیل Citrine
فایل: 36
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
آموزش Excel
فایل: elearn_excel
حجم: 17 MB
تعداد دانلود: 24
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
آویز سنگ راف یاقوت سرخ برمه ruby
فایل: 35
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
آویز بلور کلکسیونی سنگ آنالسیم analcime آنالیسم
فایل: 34
حجم: 3 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
آموزش Excel
فایل: excel11
حجم: 17 MB
تعداد دانلود: 34
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
حسابداری دولتی2_ جلسه سوم_ استاد شيرين حسين پور
فایل: دولتی 2 -جلسه سوم
حجم: 335 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
کتاب کارآفرینی دکتر احمدپور- منبع اصلی
فایل: كتاب_كارآفريني_دكتر_احمدپور_4
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
راه اندازی و مدیریت کسب و کار- منبع کمکی
فایل: Rahandazi & Modiriate Kasbokar
حجم: 4 MB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷