درس انتقال و انتشار. جلسه پنجم.
فایل: جلسه 5 انتقال انتشار فیلم
حجم: 151 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
درس انتقال و انتشار. جلسه چهارم.
فایل: جلسه 4 انتقال انتشار فیلم
حجم: 151 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
فیزیک الکتریسیته- جلسه دهم ملاحسن
فایل: فیزیک الکتریسیته جلسه دهم ملاحسن
حجم: 78 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
فیزیک الکتریسیته- جلسه نهم ملاحسن
فایل: فیزیک الکتریسیته جلسه نهم ملاحسن
حجم: 35 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
درس انتقال و انتشار. جلسه سوم.
فایل: جلسه 3 انتقال انتشار فیلم
حجم: 161 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
استاد خواجه وند _فصل های پایانی _شبنم محمدخانی
فایل: 20200707_195747
حجم: 71 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
نوتفیکیشین پیشرفته
فایل: android
حجم: 122 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
tabligh
فایل: VID-20200624-WA0043
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷