فیلم تدریس فصل دوم پایه پنجم
فایل: کسر بزرگتر از واحد و اعداد مخلوط
حجم: 404 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
قطره ای از بیکران (حجت الاسلام محدث) روز 8
فایل: ghm8
حجم: 100 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
ادامه توابع sql و توابع تاریخ و زمان (live)
فایل: جلسه ششم آز پایگاه داده
حجم: 46 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
تدریس ریاضی دوم
فایل: InShot__
حجم: 700 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
سرود یاسین
فایل: 1591639018
حجم: 21 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
جلسه هشتم پایگاه داده : عملگرها (live)
فایل: جلسه هفتم پایگاه داده
حجم: 97 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
جلسه 8 عمومی
فایل: جلسه8 غمومی
حجم: 224 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
A9
فایل: A9
حجم: 240 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۰۲