ریضمو فخار جلسه چهارم بخش دوم
فایل: rec-screen (2)
حجم: 46 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
حسابداری پیشرفته 2 - 992 - حل تمرین فصل اول
فایل: Rec 0030
حجم: 165 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
قسمت ۲میخواهم زنده بمانم
فایل: IMG_20210301_102023_543
حجم: 184 MB
تعداد دانلود: 7
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
درس روانشناسی عمومی، جلسه 3،ترم 1 و2،رشته امور اداری
فایل: درس روانشناسی جلسه سوم امور اداری ترم 1 و 2
حجم: 50 MB
تعداد دانلود: 11
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
گزارش نویسی خانم دکتر فضلی
فایل: گزارش نویسی خانم دکتر فضلی جلسه دوم
حجم: 84 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
کلاس آفلاین درس کاربرد نرم افزار در حسابداری
فایل: جلسه سوم(توابع مالی)
حجم: 168 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
دیدبان شهر - جلسه اول - آرایش جنگی - با کیفیت
فایل: avc_avc_hoseyni -nahaee-m
حجم: 161 MB
تعداد دانلود: 10
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
Present simple
فایل: 1614505810780
حجم: 34 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰