آموزشsnagit
فایل: 1366433536_-210260
حجم: 46 MB
تعداد دانلود: 5
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
کلاس آفلاین مباحث ویژه جلسه سوم
فایل: جلسه سوم مباحث ویژه
حجم: 99 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
کلاس آفلاین آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری جلسه سوم
فایل: جلسه سوم آزماشگاه شبکه
حجم: 49 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
جلسه اول زبان تخصصی 1
فایل: Rec 0043
حجم: 89 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
هندسه کاردانی طراحی دوخت(جلسه سوم)
فایل: Rec 0014
حجم: 168 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
فایل FILM تدریس مجازی درس نقشه کشی معماری پایه دوازدهم - جلسه دوم
فایل: jalaseye 02
حجم: 37 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
صحنه های جذاب و دیدنی بازی فینال سوپرکاپ ایتالیا 2020
فایل: My Video77
حجم: 768 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
پایگاه داده ترم مهر 99 - جلسه اول - مفاهیم اولیه
فایل: dba1
حجم: 20 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵