ریاضی کاربردی کارشناسی حسابداری(جلسه دوم)
فایل: Rec 0010
حجم: 168 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
کلاس آفلاین درس مباحث ویژه جلسه دوم
فایل: جلسه دوم مباحث
حجم: 52 MB
تعداد دانلود: 10
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
کلاس آفلاین مهندسی فناوری اطلاعات جلسه دوم
فایل: جلسه دوم درس مهندسی فناوری اطلاعات
حجم: 74 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
.م.ماشین.1399.جلسه.اول
فایل: ماشین.مهر.1399.جلسه.1
حجم: 37 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
کلاس آفلاین آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری جلسه دوم
فایل: جلسه دوم آزمایشگاه شبکه
حجم: 46 MB
تعداد دانلود: 5
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فایل FILM تدریس مجازی درس نقشه کشی معماری پایه دوازدهم - جلسه اول
فایل: jalaseye 01
حجم: 84 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نحوه نصب کمتازیا
فایل: Lesson 4 آموزش نصب Camtasia
حجم: 97 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
ریاضی عمومی کاردانی حسابداری(جلسه دوم)
فایل: Rec 0008
حجم: 151 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۳۰