جزوه حقوق نرم افزار
فایل: حقوق فناوری اطلاعات
حجم: 557 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
بدفهمی های اعداد اعشاری پایه پنجم ابتدایی راضیه عبدی
فایل: بدفهمی_اعداداعشاری_پایه_پنجم_راضیه_عبدی
حجم: 93 KB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
کتاب کار Hallo Anna
فایل: Arbeitsbuch
حجم: 134 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
منبع
فایل: GoogleEarthEngine_2ndEdition
حجم: 30 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
pdf راه کار شغلی مهسا حاتمی نژاد
فایل: راه کار شغلی مهسا حاتمی نژاد
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
علوم الیاف اکبری
فایل: Binder1
حجم: 18 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
جزوه
فایل: Handout
حجم: 12 MB
تعداد دانلود: 4
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
تقویم
فایل: تقویم آموزشی
حجم: 8 KB
تعداد دانلود: 5
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۲۸