یادگیرنده حرفه ای شو - قسمت اول
فایل: 1-compressed
حجم: 33 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
یادگیرنده حرفه ای شو - قسمت دوم
فایل: 2-compressed
حجم: 29 MB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
برنامه نویسی موبایل 2 - جلسه اول
فایل: برنامه نویسی موبایل 2 - جلسه اول
حجم: 686 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
ریاضی کاربردی کاردانی امور اداری(کلاس آنلاین/جلسه اول)
فایل: Rec 0123
حجم: 147 MB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
تجاری سازی محصول-جلسه اول-1400-6-28
فایل: 2021-09-20_15-39-47
حجم: 18 MB
تعداد دانلود: 8
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
okdb
فایل: farad
حجم: 200 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
Slide part 13
فایل: SLIDE_P13
حجم: 621 KB
تعداد دانلود: 45
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
ماسیس
فایل: 20210919_210059
حجم: 36 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹