بکگراند
فایل: background- SD
حجم: 283 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
C2
فایل: C2
حجم: 118 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
C3
فایل: C3
حجم: 620 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
تدریس ریاضی پایه ششم فصل پنجم
فایل: Video_20210505164131277_by_VideoShow
حجم: 298 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
تدریس فصل دوم ریاضی سوم دبستان
فایل: تدریس ریاضی - مهدی محمودخانی
حجم: 350 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
تدریس فصل سوم پایه دوم ابتدایی
فایل: VID_20210505_134921_2
حجم: 298 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
تدریس فصل پنجم ریاضی پایه دوم
فایل: tadris
حجم: 378 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
تدریس فصل چهارم ریاضی پنجم (امیرمسعود ملک)
فایل: امیر مسعود ملک ریاضی پنجم فصل چهارم
حجم: 56 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۱۵