اجرای Spring از ام سی ان دی MCND در M COUNTDOWN در تاریخ 2020.04.09
فایل: MCND - Spring Comeback Stage _ M COUNTDOWN 200409 EP.660
حجم: 119 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
اجرای کاور No.1 از BoA توسط مینجه و هویی جون عضو های MCND قبل از دبیوت
فایل: Min Jae & Hwi Joon - No.1 by BoA Cover THE FAN Ep 8
حجم: 105 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
کارگاه مرور تستی ریاضیات تجربی_ معادله و نامعادله قسمت اول
فایل: Rec 0159
حجم: 66 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
10 پارچه دسته طلایی 35 ثانیه
فایل: 10 پارچه 35 ثانیه 04.16
حجم: 77 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
12 پارچه گرانیتی 35 ثانیه
فایل: فینال 12 پارچه 35 ثانیه
حجم: 80 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
12 پارچه گرانیتی 75 ثانیه اصلاحی
فایل: فینال 12 پارچه 75 ثانیه اصلاحی
حجم: 168 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
آهنگ Ninja از رپ لاین MCND (کسل جی،بیک،وین) قبل از دبیوت
فایل: PLAY MUSIC GROUND # # # - (Ninja)
حجم: 81 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
سینی فلزی گرد 35 ثانیه
فایل: تیزر سینی فلزی گرد 35 ثانیه04.16
حجم: 79 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶